Ανάπτυξη & υποστήριξη πλατφόρμας Open Delos

[Logo Open Delos]

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο αναπτύσσει και υποστηρίζει την πλατφόρμα Open Delos. Τα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και άλλοι χρήστες της πλατφόρμας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη σε θέματα που απαιτούν λύσεις καθώς και επίσης να προτείνουν νέα λειτουργικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Tα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο της πλατφόρμας www.opendelos.org.