Το ΚΥΜΑ

Το Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (KYΜΑ ή GU eLearning & Multimedia Support Center) αποτελεί μία παραγωγική μονάδα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου-GUnet, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Οι δραστηριότητες του αφορούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, δηλαδή, το διδακτικό, ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ