Το ΚΥΜΑ

Το Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (KYΜΑ ή GU eLearning & Multimedia Support Center) αποτελεί μία παραγωγική μονάδα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου-GUnet, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας όλων των Πανεπιστημίων της χώρας. Οι δραστηριότητες του αφορούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, δηλαδή, το διδακτικό, ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό των Πανεπιστημίων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ