Εθνική Πύλη Αναζήτησης Ανοικτών Μαθημάτων

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο έχει αναπτύξει και λειτουργεί την Εθνική Πύλη Αναζήτησης Ανοικτών Μαθημάτων.

H εν λόγω πύλη επικοινωνεί δυναμικά με τις ιδρυματικές πλατφόρμες φιλοξενίας ανοικτών μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνει τα μεταδεδομένα των ανοικτών μαθημάτων. Παρέχει στους τελικούς χρήστες δυνατότητες αναζήτησης βάσει λέξεων – κλειδιών και πλοήγησης βάσει ιδρύματος, θεματολογίας και τύπου μαθήματος.

Φιλοξενεί μεταδεδομένα για πάνω από 3200 ανοικτά μαθήματα ιδρυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ιστότοπο http://opencourses.gr.