Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

[IMAGE]
Για την παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αξιοποιείται η πλατφόρμα Open eClass. Aυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες.

1. Ανοικτά μαθήματα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου που φιλοξενεί μαθήματα που έχει αναπτύξει το ίδιο και απευθύνεται προς δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου και μαθημάτων. Διαθέσιμα στο σύνδεσμο opencourses.gunet.gr.

2. Μία εγκατάσταση της πλατφόρμας Open eClass που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για την δημιουργία και φιλοξενία ψηφιακών μαθημάτων. Διαθέσιμη στο σύνδεσμο eclass.gunet.gr.

3. Μία ελεύθερα διαθέσιμη προς όλους εγκατάσταση. Διαθέσιμη στο σύνδεσμο free.openclass.org.