Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο προσφέρει στην Ακαδημαϊκή κοινότητα δύο σχετικές υπηρεσίες.

1. Υπηρεσία «Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web».

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας έως και 10 ταυτόχρονων χρηστών με βίντεο, ήχο και γραπτό κείμενο, από οποιοδήποτε υπολογιστή ο οποίος βρίσκεται συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Για να δείτε πως λειτουργεί η υπηρεσία, συνδεθείτε στα Demo δωμάτια.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός χρήστης μπορεί να αιτηθεί μία βιντεοδιάσκεψη, αρκεί να διαθέτει ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ίδρυμά του. Στη βιντεοδιάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν και μη ακαδημαϊκοί χρήστες.
Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυστηρώς στα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά καθήκοντά τους.

vcΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση webconf.gunet.gr.

2. Βιντεοδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΒΒΒ

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να δημιουργούν «Χώρους Τηλεδιασκέψεων» και να προσκαλούν συνεργάτες για να συμμετέχουν. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εσωτερικά έργα της GUnet.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tc.gunet.gr.