Βιντεοσκόπηση

Η αίθουσα του ΚΥΜΑ έχει σχεδιαστεί και μπορεί να λειτουργεί ως στούντιο για βιντεοσκόπηση. Διαθέτει ειδικό φωτισμό και κάμερα υψηλής ανάλυσης για την παραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας . Η υπηρεσία στοχεύει στην ενίσχυση των δράσεων ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης προκειμένου να εμπλουτιστούν με εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η βιντεοσκόπηση σειράς διαλέξεων για προγράμματα δια-βίου κατάρτισης, μεταπτυχιακών σπουδών κ.α. από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

studio