Έναρξη: 1/9/06, Διάρκεια: 6 μήνες.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου ΓΕΝΕΣΙΣ ήταν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος ο καθ. Πανηγυράκης. H συμμετοχή της GUnet στο έργο ΓΕΝΕΣΙΣ αφορούσε στη δημιουργία μίας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την παροχή ενός ηλεκτρονικού μαθήματος με το συνδυασμό ήχου, διαφανειών, κειμένου, και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης.
Σχετικοί σύνδεσμοι: www.aueb.gr/genesis (ιστότοπος έργου) και mc.gunet.gr/genesis (ιστότοπος μαθήματος).

Posted in: Έργα.
Last Modified: 11 Μαρτίου, 2016