Διαθεσιμότητα αιθουσών

Διαθεσιμότητα Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης GU-MediaCenter Κεντρική Αίθουσα Εκλεκτορικών ΕΚΠΑ

Διαθεσιμότητα Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης GU-MediaCenter Κεντρική Αίθουσα Εξωτερικών Εκλεκτόρων

Τμ. Ιατρικής Αιθ. Τηλεδιάσκεψης

Τμ. Ιατρικής Αιθ. Τηλεδιάσκεψης