ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Τ.Ε.Ι Αθήνας
Τ.Ε.Ι Λαμίας
Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας
Τ.Ε.Ι Λάρισας
Τ.Ε.Ι Ηπείρου
Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου
Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης
Τ.Ε.Ι Πάτρας
Τ.Ε.Ι Καβάλας
Τ.Ε.Ι Πειραιά
Τ.Ε.Ι Καλαμάτας
Τ.Ε.Ι Σερρών
Τ.Ε.Ι Κρήτης
Τ.Ε.Ι Χαλκίδας
ΑΣΠΑΙΤΕ