Δραστηριότητες

Το ΚΥΜΑ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών στον τομέα της η-μάθησης που έχουν προκύψει από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Οι κύριες δραστηριότητες του ΚΥΜΑ είναι:

  • Παροχή υπηρεσιών η-μάθησης μέσω μίας Πρότυπης Αίθουσας πολυμέσων και τηλεκπαίδευσης, η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για την προώθηση της χρήσης πολυμέσων στην εκπαίδευση
  • Υποστήριξη των φορέων της GUNET έτσι ώστε να αναπτύξουν υπηρεσίες η-μάθησης και να προωθηθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που σχετίζονται με η-μάθηση και πολυμέσα

activitiesΟι δραστηριότητες του ΚΥΜΑ αφορούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, δηλαδή, στο διδακτικό, ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό των Πανεπιστημίων. Το ΚΥΜΑ δεν περιορίζει την παροχή των υπηρεσιών του μόνο στα Πανεπιστήμια, αλλά εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων, και σε άλλους οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, με χρέωση.