Επικοινωνία

Η επικοινωνία με το ΚΥΜΑ γίνεται στα παρακάτω στοιχεία:
contactΔιεύθυνση: Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου,
Πανεπιστημιούπολη 157 84 – Αθήνα
Γραμματειακή Υποστήριξη: Ευγενία Στεφανίδου
Τηλέφωνο: +30 210 – 7275611
Fax: +30 210 – 7275601
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info at gunet.gr
Τεχνικοί Υπεύθυνοι: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης
Τηλέφωνο: +30 210 7275603,   +30 210 7275631