Η πλατφόρμα Open Delos

[LOGO OPENDELOS]

H πλατφόρμα Open Delos αποτελεί μια πλατφόρμα διαχείρισης και διάθεσης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αποτελεί, μαζί με την πλατφόρμα Open eClass και την Εθνική Πύλη Αναζήτησης Ανοικτών Μαθημάτων, μέρος του οικοσυστήματος πλατφορμών και υπηρεσιών που σχεδιάζει – βήμα προς βήμα – το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο.

Yποστηρίζει τη ζωντανή μετάδοση διαλέξεων και διάθεση πολυμεσικού υλικού, όπως βίντεο συγχρονισμένων με διαφάνειες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της πλατφόρμας opendelos.org.