Η πλατφόρμα Open eClass

[LOGO OPENECLASS]

  • H πλατφόρμα Open eClass αποτελεί μια δωρεάν και ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την κάλυψη κάθε εκπαιδευτικής ανάγκης.
  • Συνιστά μια προσφορά του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Υποστηρίζεται και αναβαθμίζεται διαρκώς από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων φορέων και οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της πλατφόρμας openeclass.org.