Κατάρτιση

Το ΚΥΜΑ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση τόσο των τεχνικών, όσο και των μελών ΔΕΠ των Ιδρυμάτων.  training

Ακολουθεί παλαιότερο Εκπαιδευτικό Υλικό που είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 98. Εμφανίζεται για λόγους κράτησης αρχείου.

Κατάρτιση Τεχνικών

Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε όσους τεχνικούς επιθυμούν να ενημερωθούν και να λάβουν τεχνικές συμβουλές σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων που προσφέρονται στα Πανεπιστήμια.

 • Παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων (SEMGU102)
 • Τεχνικά, σκηνοθετικά θέματα εικονοληψίας και φωτισμού (SEMGU104)
 • Υποστήριξη μονόδρομων μεταδόσεων διαλέξεων από απόσταση (SEMGU110)
 • Τεχνική υποστήριξη παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, επεξεργασίας βίντεο (SEMGU114)
 • Συγχρονισμός βίντεο με διαφάνειες (SEMGU103)
 • Διάθεση αρχείων βίντεο στο Διαδίκτυο (SEMGU105)
 • Θέματα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (SEMGU106)
 • Γενικά θέματα σχεδιασμού και χρήσης αιθουσών τηλεκπαίδευσης (SEMGU111)
 • Υπηρεσiες τηλεδιάσκεψης για τον τελικό χρήστη (SEMGU112)
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης με open-source λογισμικό (SEMGU113)
 • Τηλεφωνία πάνω από το Διαδίκτυο (SEMGU109)
 • Οδηγός εκμάθησης του Macromedia Flash (Διπλωματική εργασία ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατάρτιση μελών ΔΕΠ

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν να ενημερωθούν και να λάβουν τεχνικές συμβουλές σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων που προσφέρονται στα Πανεπιστήμια:

 • Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (SEMGU107)
 • Πως να διαθέτουν τα μάθηματά τους στο Διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας e-class
 • Πως να εκπέμψουν ζωντανά τις διαλέξεις τους στο Διαδίκτυο
 • Πως να βιντεοσκοπηθούν οι διαλέξεις τους και διατεθούν στο διαδίκτυο ή πως να παράγουν οπτικοακουστικό υλικό στο εργαστήριο τους. Τεχνικά (επεξεργασία βίντεο κ.α.) και σκηνοθετικά θέματα
 • Ποιες οι δυνατότητες τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια και πως μπορούν να αξιοποιηθούν από τα μέλη ΔΕΠ