Μοντάζ

Το ΚΥΜΑ διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση ψηφιακού μοντάζ σε υλικό βίντεο. Είναι δυνατή η επεξεργασία ψηφιακού βίντεο σε οποιαδήποτε μορφή προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του και να μετατραπεί σε υλικό υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση. Η διαδικασία του μοντάζ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές ή με συνεργαζόμενους σκηνοθέτες. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας μπορεί να παραδοθεί σε διάφορες μορφές ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, πχ σε DVD για παρουσίαση σε τάξη ή σε ψηφιακό αρχείο κατάλληλο για διάθεση στο διαδίκτυο.

montage