Τηλεδιάσκεψη

Το ΚΥΜΑ παρέχει τη δυνατότητα για σύγχρονη (σε πραγματικό χρόνο) επικοινωνία μεταξύ δύο, ή περισσοτέρων απομακρυσμένων χώρων τηλεδιάσκεψης, με δυνατότητες ανταλλαγής εικόνας, ήχου και δεδομένων. Η τηλεδιάσκεψη δίνει τη δυνατότητα της πλήρους αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων με εικόνα και ήχο, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή και η από κοινού χρήση εφαρμογών (MS-WORD, MS-POWER POINT, EXCEL, web browsers, κλπ)

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Τηλε-εκπαίδευση)
  • για συνεργασίες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας από απόσταση (Τηλε-συνεργασία)
  • για ειδικές ανάγκες επικοινωνίας όπως της ιατρικής πανεπιστημιακής κοινότητας (Τηλε-ιατρική)

videoconference