Έναρξη: 1/5/2005, Διάρκεια: 11 μήνες.

Το συγκεκριμένο έργο εστίασε στις ακόλουθες δράσεις:

  • Εκπαίδευση – Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων της GUnet
  • Ενέργειες συνεχούς ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης καθώς και επιστημονικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια/διαλέξεις και τηλεσυνεργασία μελών ΔΕΠ
  • Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη παραγωγής του
Posted in: Έργα.
Last Modified: 11 Μαρτίου, 2016