Υπηρεσίες

deco1Το ΚΥΜΑ παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών για την υποστήριξη της η-μάθησης και την παραγωγή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Οι υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών οι οποίες έχουν προκύψει από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και προορίζονται για την ενίσχυση τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της ερευνητικής δραστηριότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Οι υπηρεσίες του ΚΥΜΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά της κλασσικής εκπαιδευτικής διαδικασίας αξιοποιώντας τα οφέλη και τις δυνατότητες των τεχνολογιών η-μάθησης.