Φιλοξενία πλατφορμών

[Image σχετικά με hosting]

Ελληνικά ΑΕΙ που δεν διαθέτουν υποδομή για τη φιλοξενία πλατφορμών Open eClass και Open Delos μπορούν να αιτηθούν στο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο για φιλοξενία σε κεντρική υποδομή.

Ήδη το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο φιλοξενεί ιδρυματικές πλατφόρμες Open Delos.