Ψηφιοποίηση

Το ΚΥΜΑ παρέχει την υπηρεσία ψηφιοποίησης (από αναλογική ή ψηφιακή πηγή) και δια-κωδικοποίησης ψηφιακών αρχείων βίντεο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως μικρές φορητές κάμερες, και των υποδομών, όπως οι χώροι σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να βιντεοσκοπήσουν τις διαλέξεις τους είτε σε κλασικές αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, είτε σε αίθουσες τηλεκπαίδευσης. Παρατηρείται όμως στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έλλειψη εξοπλισμού και εργαλείων κωδικοποίησης του βίντεο από την πρωτογενή του μορφή αναλογική ή ψηφιακή, σε ψηφιακή μορφή κατάλληλα κωδικοποιημένη. Την παραπάνω ανάγκη έρχεται να καλύψει η υπηρεσία ψηφιοποίησης του ΚΥΜΑ, δίνοντας στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις διαλέξεις του σε ψηφιακή μορφή ή/και να τις διαθέσει μέσω του Διαδικτύου.

encoding