Έναρξη: 1/04/2007, Διάρκεια: 12 μήνες
Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet σχεδίασε και υλοποίησε για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) την υπηρεσία «Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα» (iptv).Το ΕΔΕΤ παρέχει στους φορείς του (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς, κ.α.) και τους χρήστες τους την υπηρεσία αυτή. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αναμεταδίδει ψηφιακά κανάλια, επίγεια (DVB-T) και Διαδικτύου.
Σχετικός σύνδεσμος: iptv.grnet.gr

Posted in: Έργα.
Last Modified: 11 Μαρτίου, 2016